سر خط خبرها:

اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس که با دستور زنگنه به استخدام وزارت نفت درآمدند یا به این وزارتخانه منتقل شدند

فکرشهر: تسنیم جدولی از اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس که با دستور زنگنه وزیر وقت نفت به استخدام وزارت نفت درآمدند یا به این وزارتخانه منتقل شدند منتشر کرده است.

 

دیدگاه خود را بنویسید