سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»؛

نگاه غلیظ و رقیق 

فکرشهر: استاندار محترم بوشهر در یکی از صحبت های مهمشان فرمودند: در انتصابات نگاه سیاسی داریم، اما خیلی غلیظ نیست...

*خانوم کوچیک 

استاندار محترم بوشهر در یکی از صحبت های مهمشان فرمودند: در انتصابات نگاه سیاسی داریم، اما خیلی غلیظ نیست.

باز هم خدا را شکر که آقای استاندار شیوه شیرین اعتدال را در پیش گرفته اند و مرتبا در حال عملیاتِ شیمیاییِ غلظت زدایی هستند. در طرح بزرگ غلظت، برای اینکه نگاهِ سیاسی غلیظ نگردد، می بایست تیم تشریفات استانداری از یک ماه قبل، ترتیباتی اتخاذ کنند تا مدیرِ اصلاحاتیِ سابق، چند صباحی پیراهن خود را روی شلوار بیندازند و با دمپاییِ عربی حتما از جوارب رنگی استفاده کند تا اندکی جناح سیاسی اش رقیق گردد و از غلظت آن کاسته شود! البته اگر روی میز کارش یک رشته تسبیحِ چرکِ دست خورده نمایان باشد و عکس آقای رییس جمهور را به صورت قاب در کنج دیوار نصب کند، آن قدر غلظت پایین می آید که آدم احساس می‌کند نامبرده در پیروزی انقلاب، گارد محافظ فرودگاه مهرآباد بود.

مسیر دومِ رفعِ غلظت آن است که اگر به مدیری رسیدیم و دست بر قضا اصلاح طلب بود اما وجودش برای خدمت نیاز است، می بایست اندکی اصول را از راه وریدی یا عضلانی به آن تزریق کرد. یا اگر از آمپول می‌ترسد برای رفع غلظتِ اصلاح طلبیِ نامبرده هر هشت ساعت به مدت سه روز یک حب اصولی را دریافت نماید. نکته قابل توجه این است که اگر نیاز است زودتر از موعد به رفع غلظتِ جناح مقابل برسیم، کافیست به روش اورال عمل کرد. 

ناگفته نماند اگر مدیر بزرگواری خواهان ماندن در دولت جدید باشد و کاخ سرخ استانداری روی آن نگاه ویژه ای داشته باشد، می‌تواند در اقدامی انفجاری در توبه نامه ای، مرحوم استخر، عباشکلاتی، شیخک اصلاحات و میر میرَک را به باد انتقاد بگیرد. این اقدام آنقدر کاربرد دارد که به راحتی می‌توان همه تایید نامه های مورد نیاز را گرفت و تا چهار سال دیگر در مسند ماند.
 

دیدگاه خود را بنویسید