سر خط خبرها:

دیدگاه های خبری

رئیسی در دانشگاه تهران:

در کردستان یک آقایی شکلاتی به من داد، چه کردند بااین بیچاره/ می‌گویند دیکتاتوری، شما ببینید، کی دیکتاتور است؟/درانتخابات حرفی درباره اینترنت زدم که بعضی‌ها می‌خواهند آن را یادآوری کنند؛ خودم یادم هست/ دلیل محدودیت‌ها اینترنتی ناامنی است که دشمن ایجاد کرده

فکرشهر: سیدابراهیم رئیسی گفت: برخی توصیه کردند امروز دانشگاه نیایم و یا حداقل دانشگاه تهران نیایم؛ ولی من گفتم که دنبال تعطیلی علم و دانشگاه نیستم بلکه به دنبال گشایش هستم. آینده متعلق به شماست و دانش آموزان و دانشجویان آینده‌سازان کشورند و باید سخن شما را شنید...

افزایش تعرفه‌های جدید آزادسازی مدرک تحصیلی؛

جلوگیری از مهاجرت با غل و زنجیر!

صفحه‌ها