سر خط خبرها:

اخبار ویژه

وعده نماینده دشتستان در مجلس:

سد دالکی سال آینده آبگیری می‌شود

اختصاصی فکرشهر؛

داستان کوتاه/ «چشمان خدا»

نیره محمودی راد

با پویش «به احترام امام رضا می‌بخشم»؛

یک محکوم قصاص در استان بوشهر رهایی یافت

اختصاصی «فکرشهر»

دوشغله بودن عضو شورای شهر خارگ و ممنوعیت های قانونی/ پایان محدودیت زمانی اداره کل بازرسی استان/تصمیم مسوولین اداره کل ورزش استان چه خواهد بود؟!

فکرشهر: اگر چه عموما وظيفه و فعاليت شورای شهر را ساده انگاشته‌ می شود، اما این شوراها هستند که می توانند مراكزی باشند كه از جهات مختلف به كشور شكل و سيستم دهند، اگر شوراها جدی گرفته شوند، ناخودآگاه متوجه خواهيم شد كه با فعاليت در شوراها، داشتن شغل ديگری صحيح و عملی نيست و عضو شورا نمی تواند در جای‌ ديگری خدمت كند.

اختصاصی «فکرشهر»

شعر محلی/ «به تو چه»

 عبدالرضا عبدالهی

صفحه‌ها