سر خط خبرها:

تنگستان

مدیرکل کمیته امداد خبر داد:

٣ برابر شدن افراد تحت پوشش کمیته امداد استان بوشهر در طی ٣ سال

فکرشهر: احمد لطفی اظهار داشت: ۱۶ درصد جمعیت خانواری و ۸ درصد جمعیت نفری استان بوشهر تحت پوشش کمیته امداد این استان هستند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تنگستان