سر خط خبرها:

معاونت عمرانی استاندار بوشهر

در نخستین نشست رئیس شورای شهرستان دشتستان با معاونت عمرانی استاندار در سال جدید انجام شد:

بررسی مطالبات و خواسته های مردمی و اقدامات در حال انجام

فکرشهر: رییس شورای اسلامی شهرستان دشتستان از نشست خود با معاونت عمرانی استانداری در آغاز سال ۱۴۰۰ برای پیگیری مطالبات مردم شهرستان خبر داد...

اشتراک در RSS - معاونت عمرانی استاندار بوشهر