سر خط خبرها:

سر خط خبرها

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر:  و خبر آخر این که برای جلوگیری از تماس نامحرم با نامحرم، وزارت بهداشت تیم ملی تیراندازی بانوان را برای تزریق واکسن از راه دور دعوت به همکاری کرد...

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر: «تیترون»، سر خط خبرهایی را که می بیند، تحلیل و بررسی می کند: رییس مجمع نمایندگان بوشهر: دنبال انتخاب استاندار در تراز ملی هستیم/ تیترون: سنگ گت نشونه نزدنه. 

اشتراک در RSS - سر خط خبرها