سر خط خبرها:

سرخط

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر:  و خبر آخر این که برای جلوگیری از تماس نامحرم با نامحرم، وزارت بهداشت تیم ملی تیراندازی بانوان را برای تزریق واکسن از راه دور دعوت به همکاری کرد...

اشتراک در RSS - سرخط