سر خط خبرها:

معاون سیاسی وزیر خارجه

علی باقری، رسما معاون سیاسی وزیر خارجه شد

فکرشهر: با حکم امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه، علی باقری به عنوان معاون سیاسی وزیر خارجه انتخاب شد. همچنین محمد فتحعلی به عنوان معاون اداری و مالی و مهدی صفری به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه منصوب شدند...

اشتراک در RSS - معاون سیاسی وزیر خارجه