سر خط خبرها:

ردپای ایرانیان

اختصاصی «فکرشهر»

پیشینه معماری بارگاه امام حسین (ع) در عراق و ردپای ایرانیان

فکرشهر: هر چند پیشنهاد خوبی بود، اما چون «صدام حسین» ـ رییس جمهور پیشین عراق ـ بر سر کار بود، آن پیشنهاد را نپذیرفتم، چرا که سفر یک ایرانی آشنا به زبان عربی به عراق برای پژوهش، سازمان مخوف «استخبارات» صدام را خوش نمی آمد؛ اما پس از آن، با رد پایی از معماری «صفوی» و اشتیاق معماران آن روزگار...

اشتراک در RSS - ردپای ایرانیان