سر خط خبرها:

سخن وری

اختصاصی فکرشهر؛

داستانک/ یوسف و عیسُف 

فکرشهر-  عبدالخالق عبدالهی: دوستی تعریف می کرد: یک روز برادرم تلفن کرد و گفت: «مهمانی دارم که خانه ام نشسته، چون خودم نیستم برو پیشش تا تنها نباشد». بعد سفارش کرد که: «این آدم بسیار محترم و با شخصیت است، مودب باش و خیلی احترامش کن...

اشتراک در RSS - سخن وری