سر خط خبرها:

انقلاب57

اختصاصی فکرشهر؛

داستانک/ زو طِر 

فکرشهر- عبدالخالق عبدالهی: در رژیم گذشته خیلی ها افتخار می کردند که شماره تلفن منزل فلان وزیر و وکیل را دارند، اما بعد از انقلاب که ورق برگشت، هر کس با رژیم پهلوی رابطه ای داشت و اسم یا عکسش به عنوان کارگزار پهلوی در روزنامه یا کتابی چاپ شده بود، از ترس بلافاصله ان را از بین می برد...

اشتراک در RSS - انقلاب57