سر خط خبرها:

مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی خارگ

اختصاصی «فکرشهر»

دوئل انتخاباتی بر سر تصاحب مدیرعاملی پتروشیمی خارگ به پایان رسید

فکرشهر: یکی از مدیران بوشهری صنعت بزرگ پتروشیمی که سوابق عضویت در هیات مدیره بسیاری از صنایع و شركت های پتروشیمی را در كارنامه كاری خود دارد، به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی خارگ معرفی شد...

اشتراک در RSS - مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی خارگ