سر خط خبرها:

مجلس شورای ملی

تصاویر منتشر نشده از شهید شهریاری

فکرشهر: میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران (دشتی) در مجلس شورای ملی بود که 7 تیرماه 1360 در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

اشتراک در RSS - مجلس شورای ملی