سر خط خبرها:

بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر خبر داد:

۴۲ واحد مسکونی تحویل مددجویان بهزیستی بوشهر شد

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر:

 ۷۶۶ کودک کار در بوشهر شناسایی شده است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهزیستی