سر خط خبرها:

کبریت

مدل ترک سیگار شریعتی از قول شهیدبهشتی

فکرشهر: یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی در صفحه شخصی خود، خاطره شهید بهشتی از مدل ترک سیگار دکتر شریعتی را از کتاب «دکتر شریعتی، جستجوگری در مسیر شدن» منتشر کرده است.

اشتراک در RSS - کبریت