سر خط خبرها:

نخلستان

اختصاصی «فکرشهر»

ببخشیدها، نخل برگ چه درختی است؟!      

فکرشهر ـ عبدالکریم نیسنی*: سال های دهه چهل، وقتی خوزستان را با وانت پیکاب گازوییلی پشت سر می گذاشتی تا با عبور از دشت دره و خره و کوه کمر و جاده های ناهموار بعد از یک روز و یک شب به دشتستان، درواهی و پل آبیاری اول آب پخش برسی، آب در کانل و نخل های بهم پیوسته آنجا مثل یک تونل طبیعی از نخل و درختان مثمرثمر به روی شما آغوش باز می کرد و البته منهای...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نخلستان