سر خط خبرها:

محمد هاشمی

محمد هاشمی: پیکره سرمایه اجتماعی کشور اکنون زخم خورده است / انتظار دوستداران کشور رسیدن به مشارکتی بیش از این بود / وضعیت مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم هم قابل قبول نبود / نیاز است تا دوباره رضایت مردم جلب شود

فکرشهر: محمد هاشمی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: آقای رئیسی اکنون بـه‌عنوان رئیـس جمهوری منتخب در آستانه شروع دوره‌ای بسیار حیاتی برای کشور قرار گرفته؛ چه در دوره انتقال قدرت و چه پس از آن در موقعیت آغاز ریاست جمهوری...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - محمد هاشمی