سر خط خبرها:

اشتغال

در اولین جلسه شورای‌ عالی اشتغال در دولت سیزدهم:

رئیسی: مهم‌ترین وظیفه خودم در مقطع فعلی را رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه اشتغال می‌دانم

فکرشهر: رئیس جمهور با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه خودم را در مقطع فعلی رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه اشتغال می‌دانم، گفت: مردم برای رفع مشکلات خود و از جمله بیکاری به دولت امید بسته‌اند و باید کاری کنیم که این امیدها افزون شوند، نه اینکه تبدیل به یأس و ناامیدی شود.

رئیس جمهور وارد استان بوشهر شد؛

رئیسی:سخن گفتن از بیکاری در استان بوشهر با این همه ظرفیت غیر قابل تحمل است

فکرشهر: رئیس جمهوری گفت: بوشهر قطب کشاورزی ،شیلات، نخیلات ،صنعت نفت گاز و پتروشمیی است و ۶۰۰ کیلومتر مرز دریای دارد و در این وضعیت سخن گفتن از بیکاری ،مشکلات و بعضا آسیب های اجتماعی برای این استان غیرقابل تحمل است...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اشتغال