سر خط خبرها:

سیلاب

«فکرشهر» گزارش می دهد:

پسا سیلاب دشتستان

به گزارش «فکرشهر»، هر سال در دشتستان این وضعیت تکرار می شود؛ اگر باران نبارد که بی آبی تابستان بعد بحران می آفریند و اگر ببارد هم سیلاب به بحرانی تبدیل می شود که مدیریتش خود بحرانی دیگر است و شرحش «مثنوی هفتاد من کاغذ» می طلبد. اما این حکایت نه فقط در هنگام بحران که پس از آن نیز ادامه دارد؛ همان طور که تا امروز و یک هفته پس از این سیلاب، هنوز آمار دقیقی از میزان خسارت ها در استان و به ویژه دشتستان اعلام نشده و...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سیلاب