سر خط خبرها:

حمایت

المیادین:

آیا حضور ایران در سوریه و احساس خطر اسرائیل، آمریکا را به همکاری با روسیه ترغیب کرده است؟

فکرشهر: تحلیل های زیادی وجود دارد که آنچه در منطقه جریان دارد را به خروج آمریکا از افغانستان مرتبط دانسته و این اتفاق را زلزله ای می داند که باعث نگرانی برخی دولتهایی شده است که در کنف حمایت نیروهای آمریکایی هستند و امنیت اجتماعی، اقتصادی و نظامی خود را جزء جدایی ناپذیری از وجود آمریکا در منطقه می دانند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - حمایت