سر خط خبرها:

دادستان کل کشور

در جلسه ای با حضور مخبر و دادستان کل کشور مصوب شد:

مدیریت شرکت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر واگذار شد

دادستان کل کشور در بندرعباس:

چرا باید با ۴۸ ساعت تأخیر فضای مجازی بسته شود؟ چه کسی پاسخگوی خسارتی که به مردم وارد شده است؟ چه تعداد از نیروهای بسیجی و انتظامی و پاسدار ما جان باختند و توسط عوامل دشمن به شهادت رسیدند؟ چه تعداد از مردم بی‌گناه در خیابان توسط گلوله یا آتش یا سلاح سرد...

فکرشهر: دادستان کل کشور گفت:عوامل نفوذ تنها کارشان این نیست که جاسوس دشمن باشند که اطلاعات را به دشمن منتقل کنند بلکه یکی از مهم‌ترین فشارهای نفوذ این است که با ایجاد موانع نگذارند مدیران دلسوز به اهداف و برنامه‌هایشان برسند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دادستان کل کشور