سر خط خبرها:

تحلیل

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ با تیترون

فکرشهر: سیلی استاندار آذربایجان شرقی / تیترون: هر کی آدرس عامو غَچ زنه داره بده، پول بلیط هواپیماش تا بوشهرم با خودم. 

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر: «تیترون»، سر خط خبرهایی را که می بیند، تحلیل و بررسی می کند...

اختصاصی فکرشهر؛

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر: «تیترون»، سر خط خبرهایی را که می بیند، تحلیل و بررسی می کند...

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر:  و خبر آخر این که برای جلوگیری از تماس نامحرم با نامحرم، وزارت بهداشت تیم ملی تیراندازی بانوان را برای تزریق واکسن از راه دور دعوت به همکاری کرد...

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر: «تیترون»، سر خط خبرهایی را که می بیند، تحلیل و بررسی می کند: رییس مجمع نمایندگان بوشهر: دنبال انتخاب استاندار در تراز ملی هستیم/ تیترون: سنگ گت نشونه نزدنه. 

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر: «تیترون»، سر خط خبرهایی را که می بیند، تحلیل و بررسی می کند...

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر: «تیترون»، سر خط خبرهایی را که می بیند، تحلیل و بررسی می کند...

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر: «تیترون»، سر خط خبرهایی را که می بیند، تحلیل و بررسی می کند...

اختصاصی فکرشهر؛

طنز/ با «تیترون»

فکرشهر: «تیترون»، سر خط خبرهایی را که می بیند، تحلیل و بررسی می کند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تحلیل