سر خط خبرها:

چالش

اختصاصی «فکرشهر»

نگاهی تازه به چالش های مددکاری اجتماعی و راهکارهای آن

فکرشهر ـ  سید ناصر شهبازی*: در تعریف جدید مددکاری که در نشست عمومی فدراسیون جهانی و مجمع عمومی انجمن بین الملی مدارس اجتماعی به تصویب رسیده است. مددکاری اجتماعی یک حرفه کاربردی و رشته تحصیلی دانشگاهی است که توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی و توانمند سازی و آزاد سازی افراد را تسهیل می کند.

اصول اساسی در مددکاری اجتماعی شامل عدالت  اجتماعی، حقوق بشر، مسوولیت جمعی و احترام  به تفاوت ها در مددکاری اجتماعی است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - چالش