سر خط خبرها:

ویروس کرونا

خیز جدید ویروس کرونا جنوب استان بوشهر را تهدید می‌کند

فکرشهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با توجه به جهش‌های جدید ویروس کرونا و همسایگی شهرستان‌های جنوبی این استان با هرمزگان، خطر خیز جدید ویروس کرونا این مناطق را تهدید می‌کند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ویروس کرونا