سر خط خبرها:

رئیسی

چرا به مااز کانال‌های مختلف پیام می‌دهید که آماده گفتگو هستیم وقصد براندازی نداریم؟ماشما رامی‌شناسیم/به معاندین رحم نخواهیم کرد/با سخن از آزادی وشعار‌های فریبنده ملت‌ها رابه بدبختی می‌اندازند/بی‌سواد کسی است که نداند درمقابل چه کسی بایستد

فکرشهر: رئیس جمهور با اشاره به استفاده دشمن از شعار آزادی تصریح کرد: کجا دیدید در عالم فرعون‌ها و استعمار کنندگان به جامعه بگویند ذخایر و داشته هایتان تا ازبین ببریم، می‌گویند می‌خواهیم شمارا آزاد و مستقل کنیم. معلوم است که با شعار‌های فریبنده ملت‌ها را به بدبختی می‌اندازند. کجای دنیا شعار از آزادی و حقوق انسان ندادند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رئیسی