سر خط خبرها:

تمرکز

المیادین گزارش داد؛

ظریف از «قلب آسیا» چه ارمغانی با خود آورد؟

فکرشهر: مشارکت ایران در کنفرانس «قلب آسیا»، با هدف تاکید بر این مساله مهم بود که رابطه این کشور با همسایگانش ممتاز است و در عین حال، برای بهبود این روابط و تمرکز بر دولت‌های شرقی مانند روسیه و چین، به اضافه ترکیه، تلاش می‌کند؛ بویژه آنکه ترکیه از جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران برخوردار است...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تمرکز