سر خط خبرها:

تبلیغات سیاسی

نظر احسان شریعتی درباره ی جریان های فکری ایران

فکرشهر: احتمال بازگشت جریان رادیکال به قدرت وجود دارد؛ این جمله‌ای‌ست که این روز‌ها در میان اخبار جا باز کرده است. با توجه به نارضایتی‌هایی که نسبت به رفتارهای افراطی در جامعه وجود دارد، ممکن است در نگاه اول احتمال حضور مجدد این تفکر بعید و دور از ذهن به نظر برسد؛ احسان شریعتی اما می‌گوید؛ هر جریانی برای بازگشت، امید دارد.

اشتراک در RSS - تبلیغات سیاسی