سر خط خبرها:

وعده

اختصاصی «فکرشهر»

طنز/ طرح صیانت

فکرشهر: در بحث سیاست خارجی و برجام و اوکراین و... هم، خودتان استادید و اهل رسانه! یک وعده بنزین، چند دهک یارانه، عیدی و سنوات به موقع، چند پاپاسی اضافه حقوق به فرهنگیان محترم و محترمه کار را آسان می کند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - وعده