سر خط خبرها:

کتاب های درسی

محمود برآبادی مطرح کرد:

معروف‌ها و محروم‌های کتاب‌های درسی

گفت‌وگو با محمدرضا یوسفی

کتاب‌های درسی که پاره می‌شوند!

رییس جمهور: کتابهای درسی ما، دانش آموزان را برای دیروز تربیت می کند

فکرشهر: رئیس جمهور گفت: نحوه تدریس و اداره کلاس ما با همه تلاش معلمان نیاز به تحول جدید دارد. در پایان کار معلوم می شود که معلم، وزیر و دولت چقدر کار کرده‌اند و در پایان کار مشخص می‌شود که آیا ما یک نوجوان یا جوان مسئول ماهر علاقه مند به کار خلاق تحویل جامعه داده‌ایم یا تنها باعث شده‌ایم دانش آموزان حفظیاتی را که از یاد می رود حفظ کنند...

رکوردزنی ایران در زمینه مشق دانش‌آموزان

فکرشهر: در بین 50 کشور، معلمان سه کشور ایران، تایلند و یونان بیشترین تکالیف را به دانش‌آموزان می‌دهند. در مقابل، دانش‌آموزان ژاپن، چک و دانمارک کمترین میزان تکلیف خانگی را دارند.

برای دوری کودکان از سرطان فرهنگی، چه کنیم!؟

فکرشهر: این مسأله ای را که الان می خواهم بروم سراغش، مسأله ای است که اغلب شما با آن روبه رو هستید گاهی به این شکل، که خودتان بچه محصل دارید مثل من یا اینکه دوستان و بستگان بچه محصل دارند که حتماً اشاره ای می کنند به این مصیبت کبرا!

اشتراک در RSS - کتاب های درسی