سر خط خبرها:

اعتماد

چرا اعراب در بحث اوکراین به آمریکا اعتمادی ندارند؟ / پای ایران در میان است

فکرشهر: بسیاری از اعراب بحران اوکراین را جور دیگری می‌بینند. آن‌ها به آمریکای سال ۲۰۲۲ از لنز تجربه خود طی بیش از ۳۰ سال گذشته نگاه می‌کنند. برای اعراب انگار، چیزی در این ماجرا اشتباه است...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اعتماد