سر خط خبرها:

خزر

دوچرخه سوار مازندرانی به ساحل خلیج فارس رسید

فکرشهر: دوچرخه سوار مازندرانی در قالب گروه اقوام به مناسبت روز ملی خلیج فارس حدفاصل دریای مازندران تا خلیج فارس را رکاب زد.\n\nبه گزارش فکرشهر، سید کریم موسوی روز جمعه در ساحل خلیج فارس در گفت و گو با ایرنا افزود: با هدف بزرگداشت روز ملی خلیج فارس و با شعار جاودانگی نام دو دریای مازندران و خلیج فارس تصمیم به دوچرخه سواری از سواحل مازندران تا سواحل خلیج فارس گرفتم.\n\nوی بیان کرد: نام های ایرانی خلیج فارس و مازندران را همه اقوام ایران به رسمیت می شناسند و به آن افتخار می کنند.

اشتراک در RSS - خزر