سر خط خبرها:

شهر

فکرشهر؛

قصیده ای برای شهید گمنام شهر بردخون که گمنامی اش پایان یافت

فکرشهر: قصیده ای از «عباس احسان بخش»، برای شهید گمنامی که گمنامی اش پایان یافت. «شهید رستم علی بابایی» که در شهر «بردخون» شهرستان دیر مدفون و به تازگی شناسایی شده است.

نگاهی دیگر به سخنان رییس شورای شهر بوشهر؛

خیابان و پیاده رو؛ کُلش واسِ ماس!/ چالش کهنه بر سر مالکیت فضای عمومی

فکرشهر: عرصۀ عمومی با رسمی و حکومتی متفاوت است. مگر این که کد ملی هر شخص را مانند پلاک اتومبیل به گردن شهروندان بیاویزیم و برای آنان برگ جریمه صادر کنیم و تازه آن هم قانون می‌خواهد و این گونه نیست که رییس یک شورا که به قاعده منتخب مردم تنها برای ارایۀ خدمات شهری و اجتماعی و نه هدایت به بهشت است بخواهد نقش داروغه و عسس و محتسب را بازی کند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شهر