سر خط خبرها:

تلفن های ثابت

شکایت مردم از سرقت کابل های مخابراتی در گناوه

فکرشهر: شهروندان گناوه ای می گویند: سرقت کابل های مخابراتی، تلفنهای ثابت برخی محلات بندر گناوه را در هفته های اخیر قطع کرده است.\n\nبه گزارش فکرشهر، برخی از این افراد درگفت وگو با ایرنا اظهار داشتند که قطعی تلفن منازل در کوی جانبازان این شهر براساس مشاهدات عینی ناشی از بریده شدن و سرقت کابل مخابراتی بخشی از این محله است. \n\nآنان یادآورشدند: قطعی تلفن ثابت مشکلاتی بویژه عدم دسترسی خانواده ها به اینترنت را بوجود آورده است . 

اشتراک در RSS - تلفن های ثابت