سر خط خبرها:

سندروم

بیماری «سیری‌ناپذیری» کودک هشت ماهه

فکرشهر: یک کودک هشت ماهه، دچار نوعی بیماری عجیب است؛ بیماری سیری ناپذیری!\n\nبه گزارش فکرشهر، روزنامه خراسان نوشت: «رزی گری» کودک هشت ماهه‌ای است که با نوعی بیماری عجیب متولد شده است. او دچار نوعی سندروم نادر گرسنگی است که باعث شده هیچ‌گاه احساس سیری پیدا نکند و هرچه مادرش به او می‌دهد با اشتها می‌خورد.\n\nپزشکان هنوز درمانی برای این بیماری پیدا نکرده‌اند و فقط از والدینش خواسته‌اند میزان خورد و خوراک وی را کنترل کنند.\n

اشتراک در RSS - سندروم