سر خط خبرها:

فکرشهر

وزیر کشور تاکید کرد

بازگشت محدودیتها در صورت شدت اُمیکرون و افزایش تعداد شهرهای نارنجی و قرمز

فکرشهر: وزیر کشور تاکید کرد: اگر شهروندان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند و اُمیکرون شدت پیدا کند، بی‌تردید محدودیت‌ها باز می گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فکرشهر