سر خط خبرها:

اعتراض

مقام معاونت پارلمانی ریاست جمهوری:

نشانه‌های واضحی وجود دارد که حوادث اخیر از قبل طراحی و مهندسی شده / این عناصر نقشه را جوری اجرا کردند که حتی این نظریه شکل گرفت که آمدن مهسا امینی از کردستان هم برنامه ریزی شده بوده / پدر مهسا امینی اگر جوانمرد بود می‌گفت دختر من بیماری زمینه‌ای داشت و...

فکرشهر: نشانه‌های واضحی وجود دارد که این حوادث از قبل طراحی و مهندسی شده است. در مورد فوتبالیستی که توئیت‌ها و استوری‌های زیادی هم منتشر می‌کرد، مشخص شد که تنها چیزی که در ایران دارد، یک موتور سیکلت وسپا است و مابقی اموال خود را از پیش فروخته است. همه این‌ها نشان می‌دهد که از قبل برنامه ریزی شده است. این عناصر نقشه را جوری اجرا کردند که حتی این نظریه شکل گرفت که آمدن مهسا امینی از کردستان هم برنامه ریزی شده بوده است...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اعتراض