سر خط خبرها:

واکنش

دولت بایدن چه واکنشی به تهدید رئیس ستاد ارتش اسرائیل علیه ایران نشان خواهد داد؟

فکرشهر: اسرائیل پس از یک مکث یک ساله به دلیل همه گیری کرونا، تهدیدهای خود علیه ایران را از سر گرفته است. ژنرال آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، کسی است که سکوت خبری را شکسته و موضوع برنامه هسته ای ایران را به راس گفتمان اسرائیل بازگردانده است. یا حداقل این چیزی است که او سعی دارد انجام دهد...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - واکنش