سر خط خبرها:

منظومه شمسی

منظره‌ای نادر برای ستاره‌شناسان آماتور

پنج سیاره منظومه شمسی برای مشاهده از زمین به خط می‌شوند

اختصاصی «فکرشهر»/ آشنایی با آسمان (بخش چهارم)

ناهید (زهره)، گرم ترین سیاره سامانه خورشیدی 

فکرشهر: تا قبل از این که بتوان ویژگی های این سطح را مشخص کرد ـ عمدتا دارای جلگه ها و دشت های مسطح و آتشفشانی است ـ اما مردمان زمان باستان فقط یک سیاره درخشان زیبا را می دیدند؛ به همین دلیل نام آن را از الهه عشق و زیبایی یعنی ونوس گرفتند. تقریبا همه ویژگی های نقشه بندی شده سطح زهره مانند «پاوولوا»، «سافو» و «فوبس»، از نام زنان گرفته شده است...

اختصاصی «فکرشهر»/ آشنایی با آسمان (بخش سوم)

عطارد (تیر)

فکرشهر ـ علیرضا بحرینی: «عطارد»، نزدیک ترین ترین سیاره به خورشید است...

اختصاصی «فکرشهر»/ آشنایی با آسمان (بخش دوم)

خورشید

فکرشهر ـ علیرضا بحرینی: تقریبا در تمام فرهنگ های باستانی، «خورشید»، منشا حیات و منبع اصلی رویداد های کره زمین است....

اختصاصی «فکرشهر»/ آشنایی با آسمان (بخش اول)

منظومه شمسی    

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - منظومه شمسی