سر خط خبرها:

بیماری های غیرواگیر

بسیج ملی تغذیه کاهش مصرف قند ،نمک وچربی

فکرشهر: بیماری های غیر واگیر مهمترین علت مرگ ومیر در کشور بشمار می روند بطوری که 76%کل بار بیماریها در ایران به بیماریهای غیر واگیر اختصاص دارد.یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری های غیر واگیرتغذیه نامناسب ومصرف زیاد قند،نمک وچربی است. مطالعات انجام شده نشان داده است که تغذیه نامناسب والگوی غذایی بیشترین علت بروز اضافه وزن وچاقی ،بیماریهای قلبی عروقی،دیابت نوع 2 وبرخی انواع سرطان هاست. در حال حاضر بیماریهای قلبی عروقی علت اصلی مرگ در افراد بالای 30سال ودومین عامل مرگ در افراد 59-15سال می باشد.

اشتراک در RSS - بیماری های غیرواگیر