سر خط خبرها:

سرمایه‌گذاری

افقه، اقتصاددان:

مصوبه مولدسازی یعنی دولت در غیاب درآمد‌های نفتی،دارد دست به هرکاری می‌زند/اموال مردم ونسل‌های بعدی رابه حراج گذاشته اند/به جای این کارها،بودجه‌های زائد را قطع کنید/فروش اموال دولتی،صرف ردیف‌های انبوهی ازهزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند

فکرشهر: یک استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به مصوبه «مولدسازی» می‌گوید که این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمد‌های نفتی را دارد، چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند؛ بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سرمایه‌گذاری