سر خط خبرها:

هدیه

بهترین هدیه به کارگران در هفته کارگر

فکرشهر: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می‌گوید: اجرای دقیق قانون کار بهترین هدیه به کارگران در هفته کارگر است و اگر قانون به طور کامل پیاده شود دیگر به اصلاح آن نیاز نیست.\n\nبه گزارش فکرشهر، هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: خواسته جامعه کارگری عمل به مفاد قانون کار است و معتقدیم اگر قانون کار به معنای واقعی اجرا شود نیازی به اصلاح یا تغییر ندارد.\n\nوی ادامه داد:هیچ قانونی از تغییر یا اصلاح مستثنا نیست اما معمولا در بازنگری و تغییر قوانین آن دسته مواردی که اجرا شده و محل ایراد است مورد اصلاح قرار می گیرد و بعضا تغییراتی روی آ‌ن اعمال می‌شود.

پاداش معلمان نمونه استانی و شهرستانی بوشهر اعلام شد

فکرشهر: دبیر ستاد بزرگداشت هفته معلم استان بوشهر گفت: بر اساس تصمیم اتخاذشده، معلمان نمونه استانی هر نفر یک‌میلیون تومان و معلمان نمونه شهرستانی هر نفر 500 هزار تومان پاداش هفته معلم دریافت می‌کنند.\n\nبه گزارش فکرشهر، حبیب فکوری در نشست شورای آموزش‌ و پرورش استان بوشهر با تشریح ویژه‌برنامه‌های هفته معلم در این استان اظهار داشت: همچنین به مناسبت هفته معلم به پنج مؤلف فرهنگی استان هر نفر یک‌میلیون تومان پاداش پرداخت می‌شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - هدیه