سر خط خبرها:

تبعات

ساوت چاینا مورنینگ پست:

پکن و تبعات دیپلماسی «گرگ جنگجو» / آیا شی جین پینگ برای بهبود چهره چین در دنیا، به سیاست مائو روی می آورد؟

فکرشهر: شی گفت که چین برای شنیده شدن صدایش نیاز به استفاده از کنفرانس‌های بین المللی و رسانه‌های جریان اصلی جهانی دارد. اگر چین می‌خواهد از سازمان‌های رسانه‌ای جریان اصلی برای گسترش دیدگاه‌های خود استفاده کند، باید روزنامه نگاران بین المللی، به ویژه روزنامه نگاران گروه‌های اصلی رسانه غربی را به خودش متعهد کند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تبعات