سر خط خبرها:

امضای حکم

نجفی رسما شهردار تهران شد

فکرشهر: سخنگوی وزارت کشور گفت: در اجرای تبصره ٣ ذیل بند ١ ماده ٨٠ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و پس از طی مراحل قانونی، حکم شهردار تهران توسط وزیر کشور صادر شد...

اشتراک در RSS - امضای حکم