سر خط خبرها:

اسرائیل

علم‌الهدی: از اول گفتم دربحث برجام، مسئله قطر یک تله آمریکایی است/یک حکومت وابسته آمریکایی به‌عنوان دلال مجانی آمد وسط/محل مذاکرات را از وین به قطر منتقل کردند تا ما ازمذاکرات عقب‌نشینی کنیم/ در راس تیم قهرمان مقتدر ایرانی،یک جوان متدین نمازشب خوان است

فکرشهر: امام جمعه مشهد گفت: همان اول به مناسبتی عرض کردم که مسئله قطر یک تله آمریکایی هست، یک حکومت وابسته آمریکایی در حاشیه خلیج فارس به‌عنوان یک دلال مجانی آمد وسط به‌عنوان میانجی‌گری، محل مذاکرات را از وین منتقل کردند به قطر، با این وسیله کاری کنند که ما از مذاکرات عقب‌نشینی کنیم اما تیم قهرمان مقتدر ایرانی در مذاکرات که در رأسشان یک جوان متدین نمازشب خوان و معتقد و اهل تهجد قرار دارد، مقتدرانه مقابل آمریکا ایستادند و به‌هیچ وجه در مقابل آمریکا عقب‌نشینی نکردند...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اسرائیل