سر خط خبرها:

تقویت

چند درصد دانش آموزان استان در مدارس غیردولتی هستند؟

فکرشهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: از جمعیت 186هزار نفری دانش آموزان استان بوشهر تنها 5.5 درصد درمدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند که از میانگین 11 درصدی کشور پائین تر است.\n\nبه گزارش افکرشهر، ناصر کرمی روز پنجشنبه در پنجمین نشست مشترک شورای هماهنگی موسسان، مدارس و مراکز غیردولتی کشور و روسای شورای هماهنگی استان ها در بوشهر افزود: هم اکنون 13هزار500 دانش آموز در190 مدرسه غیر دولتی استان بوشهر مشغول به تحصیل هستند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقویت