سر خط خبرها:

اختلاس

سخنگوی قوه قضائیه: اتهام یکی از مدیران محیط زیستی اختلاس است / اتهام نفر دوم پولشویی است / هر دو با وثیقه فعلا آزادند

فکرشهر: سخنگوی قوه قضائیه در باره خبر جلب برخی از مدیران سازمان محیط زیست اظهار کرد: دو نفر متهم هستند. اتهام نفر اول با حفظ نام‌ اختلاس و تسهیل مال نامشروع است. وی پس از جلب با صدور قبولی وثیقه آزاد شده است. اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که با همان شرایط پس از جلب با صدور قرار وثیقه فعلا آزاد است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اختلاس