سر خط خبرها:

منطقه

«نشنال اینترست» تحلیل کرد:

ایران برای رقابت بزرگ قدرت در قفقاز جنوبی آماده می شود؟ / جنجال ها خوابیده اما تغییرات اساسی ژئوپلیتیکی متوقف نشده / تهران و مسکو علیه ترکیه دست به دست یکدیگر می دهند؟

فکرشهر: امیل آودالیانی در نشنال اینترست نوشت: برای دومین سال پیاپی، قفقاز جنوبی شاهد افزایش تنش ها بین دولت های مختلف است. آنها در تلاش برای نفوذ در منطقه ای هستند که به طور فزاینده ای در زمینه ی انرژی و به عنوان یک نقطه ترانزیت بین اروپا و آسیای مرکزی اهمیت دارد...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - منطقه