سر خط خبرها:

جمعیت جهان

چگونه ایران یکی از آینده نگر ترین کشورهای جهان است

فکرشهر: " آلن ویسمن " روزنامه نگار و محقق آمریکایی نویسنده کتاب "جهان بدون ما" در کتاب اخیر خود با عنوان " شمارش معکوس جمعیت جهان " این روند افزایش جمعیت در ایران در دهه ابتدایی انقلاب را سریع ترین روند رشد جمعیت در تاریخ بشر خوانده است.

اشتراک در RSS - جمعیت جهان