سر خط خبرها:

نقدینگی

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

کنترل نقدینگی مهمترین ماموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی

فکرشهر: یک کارشناس اقتصادی معتقد است که کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول، مهمترین وظیفه و ماموریتی است که بانک مرکزی دارد و رئیس جمهور به درستی بر آن تاکید داشت. چرا که اگر این اتفاق بیفتد آثار نزولی خود در تورم را خواهد گذاشت و مردم آن را لمس خواهند کرد...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نقدینگی